سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
[ و فرمود : ] تنگ چشمى همه بدیها را فراهم گرداند و مهارى است که به سوى هر بدى کشاند . [نهج البلاغه]