سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
کتابخانه های ایران
هر که ما اهل بیت را دوست بدارد و محبّت ما در دلش تحقّق یابد، چشمه های حکمت بر زبانش جاری می شود . [امام صادق علیه السلام]