سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
بسا دانشمند که نادانى وى او را از پاى در آورد و دانش او با او بود او را سودى نکرد . [نهج البلاغه]